Mesafeli Satış Sözleşmesi

Yalova - SEM Eğitimi Hizmet Sözleşmesi

Amaç:

Bu sözleşme; Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini onaylayan kişiler arasında aşağıda açıklanan Eğitim Programları için imzalanmıştır.

Eğitim Programına Katılmak isteyen Katılımcı işbu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu sözleşmede geçen haklara sahiptir.

Dikkat! Bu hizmeti kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatlice okuyunuz. KATILIMCI’nın bu Hizmeti, Ön Kayıtı yaptırıp Kesin Kayıta Çevirmesinden itibaren sözleşme koşullarını bildiği, onayladığı ve sözleşmedeki tüm koşullara bağlı kalacağı taahhüt ettiği kabul edilir. Sözleşme hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz,derslere katılamaz,dersleri izleyemez, konuları takip edemez ve uzaktan eğitim varsa sonrasında yapılacak sınava giremezsiniz. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar (telif hakları ve daha fazlası) Merkezimize ait olup, uzaktan eğitim ile KATILIMCIYA’ya sunulan eserlerin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır. KATILIMCI, sözleşmeye aykırı davranışı sonrasında MERKEZİN uğradığı (ileride uğrayabileceği menfaat kayıpları dahil) tüm zararları tazmin etmek ile yükümlüdür. KATILIMCI işbu sözleşmeyi onaylayarak yükümlülüğünün farkında olduğunu belirtir.

KULLANICI Lisansı:

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi , Eğitimleri için yusem.yalova.edu.tr sitesindeki (ve varsa tüm alt sayfalarındaki) sunumların, ders notlarının, yardımcı kaynakların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar: Lisans hakkı, son KATILIMCI’ya münhasıran uzaktan eğitim içeriği olarak verilen eserleri kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", uzaktan eğitim ile sunulan ders notlarının, yardımcı kaynakların ve ses dosyalarının kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Ders videolarının kaydedilerek daha sonra kullanılması, yayınlanması vb. işlemlerin yapılmasına izin verilmemiştir. Lisans hakkı tanınan son KATILIMCI; ders notlarında, yardımcı kaynaklarda, ders ses dosyalarında ve ders videolarında değişiklik yapamaz, çoğaltamaz, yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, adı geçen eserlerden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserlerin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KATILIMCI’nın Hakları:

Bu hizmet, ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, Yalova - SEM tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir. Sunulacak hizmet hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan KATILIMCI, ÖN KAYIT başvurusunu almak üzere yusem.yalova.edu.tr giriş sayfasından Başvuru yapacağı eğitim programına bireysel kayıt yaptırmalıdır. Merkezimiz, bu başvuruya istinaden, sisteme giriş için gerekli olan bilgileri ve açıklamaları Katılımcı’nın e-posta adresine gönderir veya Telefonla arayarak yada SMS ile bildirir.

KATILIMCI kendisi için sunulan Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini bireysel olarak kullanabilir, bu hizmeti bedelli ya da bedelsiz olarak başkalarının kullanımına açamaz, satamaz, kiraya veremez. KATILIMCI, işbu sözleşme ile Yalova - SEM tarafından sunulacak olan Eğitime katılma ve eğitim sonunda yapılacak olan varsa Sınavına girme hakkına sahiptir. KATILIMCI’nın eğitime mazeretsiz olarak devam etmemesi, eğitime hiç başlamaması ya da eğitimi yarıda bırakması, eğitiminden sonra kendisine duyurulan varsa Sınavlara mazeretsiz olarak girmemesi, sınavı yarıda bırakması ya da sınavda başarısız olması tamamen kendi sorumluluğundadır, bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. Merkezimiz; eğitimin başlamasını web sayfasından en az 3 (üç) gün önce kullanıcıyı web sitesinde (yusem.yalova.edu.tr) yapacağı duyuru bilgilendirir. Eğitim ve Sınav ile ilgili duyuruları takip etmek KATILIMCI’nın sorumluluğudur. Kendisine duyurulan eğitime katılmayan ve/veya sınava girmeyen KULLANICI eğitim ve/veya sınav hakkını kullanmış sayılır.

Kullanım Kısıtlamaları:

Söz konusu ürünlerin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket, kişi veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Yalova - SEM ödemekle yükümlüdür. Uzaktan eğitime ait kişisel şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

Sözleşmenin Kabulü:

Eğitimlere katılmak istiyorsanız, önce İlgili eğitimin ön kayıt formunu doldurmanız ve Eğitimi Hizmet Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kişisel Başvuru İşlemleri sayfasındaki “Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum” kutusunu işaretlemeniz, sözleşmeyi kabul etmişsiniz demektir. İnternet üzerinden yapılan sözleşme kabulü, sözleşmenin imzalanması ile aynı hükümdedir.

Özel Hükümler:

a) KATILIMCI, Herhangi bir eğitme başvurup başvuru şartları tutması ve ücretinin tamamını yatırması halinde Eğitime hak kazanır .Eğitimden vazgeçilmesi halinde doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.

b) KATILIMCI, Yalova SEM tarafından kendisine sunulan hizmetlerinden yararlandığı sürece, kayıt formunda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde hiçbir hak iddia edemeyeceğini kabul eder. KATILIMCI, eğitimi devamı sürecinde Yalova - SEM tarafından istenilen gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. KATILIMCI kişisel bilgilerindeki çalıştığı firma, adres, telefon vb. her türlü değişiklikte güncel bilgiyi ve gerekçesini bildirmek zorundadır. Bildirilmeyen Güncel bilgi doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilmelidir.

c) KATILIMCI Herhangi bir Eğitimden vazgeçme durumunda, Eğitimi başlama tarihinden en az 5 iş günü öncesinden haber verilerek mazeret dilekçesini Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sunmalıdır. Sunulan mazeret Dilekçesi Yalova – SEM yönetiminden geçtikten ve kabul edildikten sonra iade edilir. İade şartları ise merkeze sunulan mazeret dilekçesinin başvuru yapan kişinin iban no su ve yatırılan dekont gereklidir. Kesilen fatura iade edilmelidir. Gerekli olan belgeler gelmediği süreçle iade edilemez.

d) KATILIMCI ; Mazereti kabul edilmeyen sebeplerden dolayı Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlu tutmayacağını kabul eder.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Yalova Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Bu Hizmet Sözleşmesi ya da uzaktan eğitim programıyla ilgili sorularınız için yusem@yalova.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.

Yalova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertfika Programları WhatsApp Hattı