Hakkımızda

        Günümüz bilgi toplumunda eğitim, sadece gündelik hayatın yaşanmasını değil, geleceğin de güvence altına alınmasını temin edecek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimin giderek artması, doğal kaynakların verimli kullanılması gereği, bedensel üretim gücünden ziyade, zihinsel üretim gücünün önemini vurgulamaktadır. Günümüz toplumunda problemlerin çözümünün, mevcut bilgi ve birikimlerin sürekli artırılmasıyla mümkün olabileceği açıkça bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışan ve üreten insanın yaşam boyu eğitimi, mevcut ve gelecek yüzyıllar için ülke refahının sürdürülebilir kılınması için hayati bir önem arz etmektedir.

        Toplumun çok değişik kesimlerindeki bireylerin, gerekli temel ve mesleki eğitimlere sahip olması mevcut eğitim sisteminin en temel hedefleri arasında olmalıdır.

        Eğitimli bireylerden oluşan toplumlardaki gelişim, eğitimin yeterince sağlanmadığı toplumlara oranla kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Planlı, bilinçli, sistematik, mevcut güncel teknolojilerden yararlanan, dinamik bir eğitim yapısı toplumların istikrarla kalkınması için şart ve kaçınılmazdır.

        Bu yönde gelen başvuruların Üniversite bünyesinde değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi'nin temel ilkelerine ve etik kurallarına uygun kaldığı takdirde planlanması, programlanması ve organizasyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi prosedürlerinin gerçekleştirilmesi için, Rektörlüğümüz 2009 yılında Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (YUSEM) kurulmasını kararlaştırmıştır.

Yalova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertfika Programları WhatsApp Hattı