Günümüz bilgi toplumunda eğitim, sadece gündelik hayatın yaşanmasını değil, geleceğin de güvence altına alınmasını temin edecek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimin giderek artması, doğal kaynakların verimli kullanılması gereği, bedensel üretim gücünden ziyade, zihinsel üretim gücünün önemini vurgulamaktadır. Günümüz toplumunda problemlerin çözümünün, mevcut bilgi ve birikimlerin sürekli artırılmasıyla mümkün olabileceği açıkça bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışan ve üreten insanın yaşam boyu eğitimi, mevcut ve gelecek yüzyıllar için ülke refahının sürdürülebilir kılınması için hayati bir önem arz etmektedir.

        Toplumun çok değişik kesimlerindeki bireylerin, gerekli temel ve mesleki eğitimlere sahip olması mevcut eğitim sisteminin en temel hedefleri arasında olmalıdır.

        Eğitimli bireylerden oluşan toplumlardaki gelişim, eğitimin yeterince sağlanmadığı toplumlara oranla kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Planlı, bilinçli, sistematik, mevcut güncel teknolojilerden yararlanan, dinamik bir eğitim yapısı toplumların istikrarla kalkınması için şart ve kaçınılmazdır.

        Ülkemizin en değerli ve güzide eğitim kurumlarından birisi olmaya aday Üniversitemiz, bünyesinde bulundurduğu akademik birimlerinde, deneyimli eğitici kadrosu ile mesleki alanda eğitimli, üretken ve gelişimi isteyen bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasında üzerine düşen görevini başarıyla ifa edecektir. Mevcut eğitim programının yanı sıra, gerek Üniversitemiz bünyesinden ve gerekse yurtiçinden gelen eğitim taleplerini deneyimli eğitmen kadrosu vasıtasıyla cevaplayacaktır. Yeni kurulan üniversitemizin, eğitimde gerçekleştirmeyi hedeflediği başarı hamlesi ve ülke yüksek eğitim ve öğretimi için sahip olduğu farklı ve geniş vizyonu, Türkiye genelinde birçok kurum ve kuruluşun bizden topluma mesleki eğitim becerileri kazandırılması yönünde beklentilerini ve isteklerini üst düzeyde karşılamayı amaçlamaktadır.

        Bu yönde gelen başvuruların Üniversite bünyesinde değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi'nin temel ilkelerine ve etik kurallarına uygun kaldığı takdirde planlanması, programlanması ve organizasyonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi prosedürlerinin gerçekleştirilmesi için, Rektörlüğümüz 2009 yılında Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (YUSEM) kurulmasını kararlaştırmıştır.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Başkan Prof. Dr. Muharrem ES Yalova Üniv. İ.İ.B.F.
Üye Prof. Dr. Selami ÖZCAN Yalova Üniv. İ.İ.B.F.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sırrı DÜĞER Yalova Üniv. Hukuk Fak.
Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SABUNCU Yalova Üniv. Mühendislik Fak.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nursel KARACA Yalova Üniv. Sanat ve Tasarım Fak.

 

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği