1.SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 

EĞİTİM SÜRESİ      : 45 SAAT

EĞİTİM TARİHLERİ : 29 KASIM - 3 EKİM 2017 

EĞİTİMİN ŞEKLİ    : 45 (Kırk beş) saattir. 18 saat teorik eğitim, 27 saat uygulama eğitimidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ    : Grubun eğitim ve tecrübe seviyesine bağlı 4 veya 5 gündür.

SON BAŞVURU TARİHİ    : 20 KASIM 2017

EĞİTİM ÜCRETİ : 1350 TL (KDV DAHİL)

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR :

İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde, en az 3 yıl çalışmış olmak. Başta amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olmak. OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı unvanına sahip olmak. Genel yangın eğitimi ve yangına ilk müdahale ekibi eğitimi almış olmak. Aynı zaman da emri altında bulunan personele, genel yangın eğitimi verebilecek yetkinliğe sahip olan, acil eylem planlarına vakıf, yangın ve yangın güvenliği konusunda, tecrübe sahibi en az lise mezunu personeldir.

EĞİTİMİN AMACI:

6331 sayılı kanun ve binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 • Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
 • Yanmanın oluşumunu bilir.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
 • Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
 • Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
 • Söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
 • Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
 • Yangın dolaplarını kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Genel yangın eğitimi için program hazırlar.                                                
 • Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.                               
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.                                                
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.                                
 • Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.                        
 • Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.     
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 2 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.
 • Yangın risk analizi yapabilir.
 • Eğitim sonunda katılım belgesi verebilir.

Kesin Kayıt  İçin Gerekli Evraklar:

1. Kimlik Fotokopisi

2. Özgeçmiş ( varsa bilgi ve belgeler eklenmelidir.)

3. Banka Dekontu

 

İRTİBAT :

TEL: 0226 815 58 97-98

FAKS : 0226 815 58 99

EMAİL : yusem@yalova.edu.tr

Adres: Cumhuriyet cad. karizma iş merkezi kat:3 merkez/YALOVA

DİĞER UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARIMIZI İNCELEDİNİZ Mİ?