Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

https://uzlastirmaci.yalova.edu.tr/

 

Son dönem uzlaştırmacılık sınavı henüz gerçekleşmemiştir ancak halihazırda uzlaştırmacı olarak görev yapan uzlaştırmacılar tarafından yenileme eğitimleri merakla beklenmektedir. 
Uzlaştırmacılık yenileme eğitimleri ne zaman olacak sorusu halihazırda uzlaştırmacı görevi üstlenen kişiler arasında sık sık sorulmaktadır. Madde 50'de bildirildiği üzere iki yılda bir en az 8 saat olacak şekilde gerçekleşmesi gereken uzlaştırmacılık yenileme eğitimi için ücretsiz ön kayıtlar alınmaya başlanmıştır. Sınavının ilki 2018 yılında gerçekleşmiştir. 
Uzlaştırmacılık yenileme eğitimleriyle alakalı tarih ve eğitim detayları Alternatif Çözümler Daire Başkanlığın tarafından henüz açıklanmamıştır. Ancak eskiden uzlaştırmacı olarak görev yapıp yeniden görev yapamayacak kişiler olabilir. Bu durumun bazı şartları bulunmaktadır. Alt metnimizde bu bilgilere yer verilmiştir.


Madde 49 ile bildirilen Uzlaştırmacılık Yönetmeliğinde Sicilden Çıkarılma Sebeplerine aşağıda yer verilmiştir.


Uzlaştırmacı Sicilinden Ve Listesinden Çıkarılma
MADDE 49 – (1) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı halde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyen, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranan, yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır.

MADDE 50 –  (6) Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar.

Yenileme eğitimleri başladığında sitemiz üzerinden sizlere gerekli açıklamaları yapıp bilgilendirme sağlayacağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARIMIZI İNCELEDİNİZ Mİ?