EĞİTİMİN TANIMI

Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini - alan bilgisi - diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kabul Sertifika Programından edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Bununla beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim) kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi bilmesi gerekir.

 

SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Sakarya Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

 

BAŞVURU ŞARTI

Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ


1) TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ
Tıbbi Sekreterliğin Tanımı
- Sekreterlik Çeşitleri
- Tıbbi Sekreterin Görevleri
- Sekreterin Bilgi Ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
-  Sekreterin Diğer Özellikleri
- Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
- Sekreterlikte İletişim Ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

2) YAZIŞMA TEKNİKLERİ
- Dilekçe
- Kurum İçi Yazışmalar
- Kurumlar Arası Yazışmalar
-  Raporlar
- Tutanaklar

3) ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
- Hasta Dosyaları Arşivi
- Arşivin Yapı Ve Özellikleri
- Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Ve Organizasyonu
- Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
- Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
- Tıbbi Dokümanların Ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
- Arşivleme Araçları
- Hasta Dosyalarının Önemi
- Hasta Dosyalarının Düzenlemesi Ve Kapsamı
- Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
- Hasta Dosyalarının Numaralandırılması Ve Sıralanması
- Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
-  Hastalık Ve Ameliyat İndeksleri
- Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
- Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği

4) TIBBİ TERMİNOLOJİ
- Temel Tanım
- İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım Ve Terimler
- Sinir Sistemi Ve Terimleri
- Endokrin Sistem Terimleri
- Hareket Sistemi Terimleri
- Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
- Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
- Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
- Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
- Üriner Sisteme İlişkin Terimler
- Genital Sisteme İlişkin Terimler
- Göze İlişkin Terimler
-  Kulağa İlişkin Terimler
-  Deriye İlişkin Terimler

5) SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ
- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
- Tedavi Hizmetleri
- Rehabilitasyon Hizmetleri
- Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
- Hastanelerin Tanımı Ve Türleri  gibi konuları içermektedir.

EN ÇOK TALEP GÖREN EĞİTİMLERİMİZİ İNCELEDİNİZ Mİ?