Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı


Eğitim Ücreti: 1200,00 TL

Amacı:
Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kimin İçin ?
Avukatlar
Hakimler
İş Müfettişleri ve Uzmanları
Yeminli Mali Müşavirler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
İş güvenliği Uzmanları
Programda Ne Var ?
Bilirkişilik Kavramı
Bilirkişi Olacaklarda Aranılan Nitelikler
Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller
Bilirkişilerin Seçilmesi
Bilirkişilerin Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
Bilirkişinin faaliyetlerinin mahkeme tarafından gözetilmesi
Bilirkişilik görevinin devredilemezliği
Bilirkişi raporunun kapsamı
Bilirkişinin görevi kabulden kaçınması ve kaçınma süresi
Bilirkişinin mahkemeden talep edebileceği hususlar
Bilirkişilik görevinin sınırları
Bilirkişinin tarafların görüşlerine başvurabilmesinin şartları
Bilirkişinin Reddi
Bilirkişinin Sorumluluğu
Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu
Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu
Bilirkişi Ücretleri
Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar